စရနယလဒမပငဆငဖသညစခနက

မက်ဆီနှင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုမပိုင်ဆိုင်ဖူးသည့်စံချိန်ကို ဟာလန်း ပိုင်ဆိုင်

မက်ဆီနှင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုမပိုင်ဆိုင်ဖူးသည့်စံချိန်ကို ဟာလန်း ပိုင်ဆိုင် (ရုပ်သံ) ပြီးခဲ့တဲ့PSG ... source