ဆယစနစအတင

ဆယ်စုနှစ်အတွင်း သွင်းဂိုးနှင့် ဂိုးဖန်တီးမှုအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ် မက်ဆီ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့

ဆယ်စုနှစ်အတွင်း သွင်းဂိုးနှင့် ဂိုးဖန်တီးမှုအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ် မက်ဆီ ... source