ဆလန႔ဖစပခတ

ဆာလာနဲ႔ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပႆနာအေၾကာင္း မာေနး ပထမဆုံးအႀကိမ္ဖြင့္ဟ

ZawGyi " ဘန္ေလႏွင့္ပြဲမွာ ဆာလာနဲ႔ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပႆနာအေၾကာင္း မာေနး ပထမဆုံးအႀကိမ္ဖြင့္ဟ ... source