နညပသစဇဗThinkayta

ဘာကာ ကို စရောက်ရောက်ချင်းပဲ လီယိုနယ်မက်ဆီ နဲ့ပက်သတ်ပြီးဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ နည်းပြသစ်ဇာဗီ@Thinkayta Sports

ဘာကာ ကို စရောက်ရောက်ချင်းပဲ လီယိုနယ်မက်ဆီ နဲ့ပက်သတ်ပြီးဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ နည်းပြသစ်ဇာဗီ@Thinkayta Sports. source