ပစမကကလ

ယူနိုက်တက်က ကမ်းလှမ်းလာရင်တောင် ပုံစံမကြိုက်လို့ မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ဇီဒန်း

ယူနိုက်တက်က ကမ်းလှမ်းလာရင်တောင် ပုံစံမကြိုက်လို့ မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ဇီဒန်း #unitedupdatemyanmar. source