ဗလခပ

ဗိုလ်ချုပ် မွေးနေ့ နှစ် (၁၀၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပတဲ့ ဘောလုံး အားကစား ပြိုင်ပွဲ

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ နှစ် (၁၀၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ကျင်းပတဲ့ ဘောလုံး အားကစား ပြိုင်ပွဲ ... source