မဒမမမ

နို့ဘူးမန်ဒီရဲ့ မုဒိမ်းမှုမှာ သူ့ပုံတွေမှားသုံးခံရလို့စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ဆလွန်းမန်ဒီ #SportBoxMyanmar

နို့ဘူးမန်ဒီရဲ့ မုဒိမ်းမှုမှာ သူ့ပုံတွေမှားသုံးခံရလို့စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ဆလွန်းမန်ဒီ နို့ဘူးမန္ဒီရ႕ဲ ... source