သကဆငသအလက

မန်စီးတီးနှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို လွမ်းဆွတ်နေမည်

မန်စီးတီးနှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို လွမ်းဆွတ်နေမည်ဟု နှုတ်ဆက်ပွဲတွင် ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား ပြော မန်စီးတီး ... source