Mohamed Salah

Liverpool : ယာဂန္ ကေလာ့ပ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုက္တဲ့ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံး ညာေနာက္ခံလူ အာႏိုး

ယာဂန္ ကေလာ့ပ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုက္တဲ့ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ညာေနာက္ခံလူ တစ္ေယာက္ ... source